VIVA MEXICO!

Utställningen öppnar 12 februari på Världskulturmuseet. I Mexiko är det förflutna evigt levande, sägs det. Här har traditioner blandats och omformats under tusentals år.

Firandet av Dia de Muertos, De dödas dag, är ett exempel av många. Berättelser om livet och döden följer oss genom utställningen och fångar några ögonblick i Mexikos historia. En historia fylld av konflikter och tragedi – men också motståndskraft och humor.Det handlar om världar som skapas och går under, stora kulturer som blomstrar, ett område som erövras, ett land som blir självständigt. Om människor som lever, firar och sörjer – då som nu.

varldskulturmuseet.se