Svenska förvärv: Inblickar

5 februari – 24 april
Curator: Asrin Haidari

Det ofullständiga, det smärtsamma och det sinnliga löper som en tråd genom den första av två utställningar med verk från Moderna Museets stora förvärvsprojekt Svenska förvärv 2021. Satsningen, som möjliggjordes efter ett extra anslag på 25 miljoner från regeringen, resulterade i inköp av 373 nya verk skapade av 168 konstnärer. 

Under våren visas ett sextiotal verk från Svenska förvärv i en samlingsutställning som öppnar vid två separata tillfällen. Den första delen, med titeln Inblickar, belyser konstens förmåga att vara öppen och empatisk samtidigt som den kan ge uttryck för obehagliga och plågsamma tillstånd. I flera av verken har hemmet en avgörande betydelse och här finns även konst som betonar kroppslighet i samband med sorg och läkande.

Bland de äldre verken i utställningen kan nämnas Lena Cronqvists målning Inlåst från 1971, en skildring av hennes tid på S:t Jörgens Sjukhus i Göteborg och Margareta Hallekstextilverk Variabel figur från 1985. Flera av verken i utställningen är gjorda så sent som förra året – bland dessa finns Fatima Moallims Familjealbum, en abstrakt tuschteckning på en gråsprängd linoleummatta och Stina SiljingsJag räknar till 27, ett utsnitt av en almstam som bearbetar saknaden och sorgen efter sonens självmord. Ett av de fysiskt största verken utgörs av sammanfogade björkträdsdelar i en över tre meter hög skulptur av konstnären Mats Wikström – Växandets vånda.

– Mats Wikströms monumentala skulptur gestaltar på ett träffande sätt hur smärtsamt det kan vara med förändring och motgångar men vi kan samtidigt förvänta oss något nytt bakom nästa hörn. Efter tuffa år där vi konfronterats med förlust och existentiella frågeställningar besitter konsten förmågan att bära det som ännu inte har ett språk, säger utställningens curator Asrin Haidari.

2021 tilldelade regeringen Moderna Museet 25 extra miljoner kronor till inköp av konst för att stödja det svenska konstlivet under coronapandemin. Konstnärerna vars verk har förvärvats genom Svenska förvärv 2021 är verksamma både i och utanför Sverige, samt i Sápmi. Ålderspannet sträcker sig från 27 till 91 år och de inköpta verken är gjorda mellan 1962 och 2021. Urvalsprocessen med förvärven har pågått under hela 2021. Uppslag har presenterats, förslag har strömmat in via en öppen inbjudan, och portfolievisningar har anordnats av konstkonsultenter och Statens konstråd. Därefter har samlingsansvariga intendenter tillsammans med överintendenten och chefen för Moderna Museet Malmötagit beslut om inköpen.

– Projektet Svenska förvärv 2021 har givit Moderna Museet möjlighet att införliva konstverk från olika positioner och generationer som ger röst åt vår tid. Det har också varit en möjlighet till nyansering av konsthistorien genom viktiga nytillskott, säger Moderna Museets överintendent Gitte Ørskou.

Del två av utställningen pågår mellan 7 maj och 14 augusti och presenteras under maj.

www.modernamuseet.se