Kent Wisti-utställning i Konserthuset Stockholm

Sommarens utställning i Konserthuset heter ”Så långt näsan räcker”, och visar upp ett 50-tal av Kent Wistis mest karaktäristiska bilder och texter. Den öppnar i dag tisdag och pågår hela sommaren, med fri entré. 

Kent Wisti är prästen och konstnären som blivit en enormt uppskattad satiriker. Det är en utställning som sätter fingret på smärtpunkter i samtiden, med lika mycket humanism som humor. 2017 utsågs Kent Wisti till årets förnyare av Svenska kyrkan.

Kent Wistis ”gubbar” syns på flera sätt i sommarutställningen. De visas inte enbart som bilder utan besökaren kan även träffa dem i ett zoom-möte (!) på digital skärm. Man kan även ta del av en porträttfilm om Kent Wisti och hans konstnärskap.

Kent Wistis satirteckningar ger oss en tillspetsad bild av rådande normer och värderingar, och får oss att tänka ett steg längre. Han är orädd och rebellisk och väjer inte för svåra och känsliga frågor. 

Kent Wisti är född 1971 i Småland och bosatt i Lund. Han är verksam som präst, målare, tecknare, grafiker, författare och satirtecknare. Han arbetar sedan 2017 som stiftsadjunkt för mission i Lunds stift.

Så långt näsan räcker

Konserthuset Stockholms utställning med Kent Wistis bilder
Öppet dagligen kl 11–17 under perioden 28 juni–21 augusti
Fri entré.

Konserthusets sommarsäsong 2022

Varje sommar bjuder Konserthuset på en utställning och populära minikonserter inom olika genrer med unga sommarmusiker. Vi erbjuder också flera olika guidade visningar – om Konserthusets konst och arkitektur, om Nobelprisutdelningen och en visning som tar dig upp till Konserthusets takterass, en plats som normalt inte är tillgänglig för allmänheten.

Konserthuset ger totalt närmare 280 gratiskonserter under sommaren. Varje dag kl 11.00, 12.00, 13.30, 14.30 och 15.30. 

www.konserthuset.se