En miljon blickar

Den 3 december invigs utställningen En miljon blickar av Emma Dominguez och gäster på Kulturhuset Blå Stället.

Utställningen ”En miljon blickar ”vill öppna ett rum för skapande, en pågående process där boende i Angered och personer som har erfarenhet av att växa upp i ett miljonprogramsområde bjuds in att dela med sig av sin blick av området och sig själv. Emma Dominguez, inspirerad av författaren Bell Hooks, ställer frågan om vi som bor i förorten kan inta rummet i utkanten, rummet i utanförskapet? En plats för kreativitet, för radikal ärlighet, en plats för motstånd och frihet, ett inkluderande rum där vi kan läka och röra oss i solidaritet med varandra och avkolonisera vår blick och oss själva.

Residens på Blå Stället

Emma Dominguez är konstnär, baserad i Stockholm och uppvuxen i Botkyrka, Alby. Hennes arbete tar ofta avstamp i ett ifrågasättande av maktstrukturer och vilka som får synas, höras och ta plats i våra gemensamma rum. Genom hennes konst försöker hon bryta ner givna mönster och strukturer, ofta genom kollektiva processer. Under två månader har hon varit residenskonstnär på Konsthallen Blå Stället.

– Att ha fått möjligheten att få vara residenskonstnär här har varit en fantastisk resa. Den här utställningen är resultatet av en pågående frågeställning som jag arbetar med i min postmasterkurs Decolonizing architecture på kungliga konsthögskolan i Stockholm. Att få väva ihop dessa tankar tillsammans med grymma konstnärer, kreatörer och unga jag har träffat i Angered har varit en dröm, berättar Emma Dominguez.