Porträtt i Paris

Christer Strömholm har sedan länge räknats som en av Sveriges viktigaste fotografer, men har även fått stor uppmärksamhet internationellt. Under december visas Christer Strömholms fotografier från tiden i Paris, pågår fram till 29 december.

I utställningen visas runt 200 fotografier från Paris på 1940-, 1950- och 1960-talen, främst porträtt av konstnärer och kulturpersonligheter men även ett antal okända bilder från tidens Paris. Porträtten tillkom under de år som Strömholm bodde och arbetade i Paris och tillsammans med Pontus Hultén och Lasse Söderberg dokumenterade ett stort antal konstnärer och författare. Bland annat visas porträtt av Paul Andersson, André Breton, Olle Bonniér, Torun Bülow-Hübe, Niki de Saint Phalle, Giacometti, Yves Klein, Bengt Lindström, François Mauriac och Tinguely.

Strömholm började inte sin yrkesbana som fotograf utan ville egentligen bli konstnär. Han studerade måleri i Dresden och Paris och även hos Isac Grünewald och Otte Sköld i Stockholm. Efter andra världskriget fortsatte han på Académie des Beaux-Arts i Paris. Där började han experimentera med storformatskamera och övergick till att främst arbeta med fotografi. I slutet av 1940-talet började Strömholm göra bilder som inspirerades av abstrakt måleri och där intresset var helt inriktad på formen. Snart skulle han emellertid ägna sig alltmer åt själva motivet och hans bilder närmade sig subjektiv dokumentärfotografi. Bland Strömholms mest uppmärksammade arbeten finns dokumentationen av de transsexuella i Paris som togs 1958–68 och publicerades i boken ”Vännerna från Place Blanche”. Han kom också att få stor betydelse som lärare och pedagog. 1962 startade han fotoskolan i Stockholm där hans egna erfarenheter, lärdomar och idéer kom att påverka en lång rad fotografer.

www.nationalmuseum.se