Vikingasilvret

Den 1 december öppnades Sigtuna museums nya utställning Vikingasilvret. Utställningen bygger på de två skatter med silvermynt som hittats i Sigtuna och som bär på över tusen år gamla berättelser om bland annat äventyrliga resor till havs, slaveri och plundring.

Så här såg den ut, Sundvedaskatten, strax efter att den påträffats och innan konservering. Skatten är en av två från Vikingatiden som den nya utställningen på Sigtuna museum kretsar kring. I utställningen Vikingasilvret berättas om silvrets väg till Sigtuna under Vikingatiden och de hårda villkor som gällde vid utvinning och handel.

–Vikingatiden är ett begrepp laddat av spänning och äventyr. Med effektivare skepp och goda kontaktnät gav sig skandinaver ut på långa resor för handel och plundring. Om detta berättar vi i vår nya utställning, säger Ted Hesselbom, museichef för Sigtuna Museum & Art.

Den nya utställningen Vikingasilvret, som är en del av basutställningen Sigtuna historier, berättar om gruvdrift, myntning, silver som betalningsmedel, långväga handel, plundring, slaveri och barnarbete.

Utställningen baseras på de två silverskatter som hittats i Sigtuna kommun.
I samband med att ett nytt bostadsområde i Steningehöjden skulle byggas 2008 hittades Sundvedaskatten. Den innehöll 452 mynt varav alla utom ett kom från den förislamska och islamska världen, och beräknas vara från 800-talet.

Professorsskatten, som är från början av 1000-talet, hittades i kvarteret Professorn 1 vid Gröna ladan i Sigtuna vid en utgrävning år 2000. Den består 150 västeuropeiska mynt. Lars Björling (SfS), ordförande kultur- och fritidsnämnden, kommer att invigningstala i samband med öppnandet av utställningen Vikingasilvret och berättar att den spännande berättelsen om Sigtunas historia förstärks nu när museets basutställning tillförs de två silverskatter som hittats i kommunen. 

­–Den nya utställningen är ännu ett exempel som visar hur handel och resor inte bara byggde staden utan hela riket. Jag välkomnar alla att besöka museet och ta del av den kunskap som finns i utställningen.

Föregående artikel
Nästa artikel