Sverigefinska berättelser

Ny guide i appen Upptäck historien

Stockholms läns museum är museet på fickan som berättar om spännande besöksmål, om länets konst, historia och byggnader. Om hur det är att leva här idag.

I samband med firandet av sverigefinnarnas dag den 24 februari lanserar Stockholms läns museum guiden Sverigefinska berättelser. Guiden som ingår i appen Upptäck historien, utgår från ett antal platser i Botkyrka, Haninge och Huddinge där det sverigefinska kulturarvet finns närvarande på flera sätt.

–Sverigefinska berättelser guidar besökaren till en mängd platser i länet. Bortglömda berättelser kan nu genom appen synliggöras.  Det har verkligen varit ett intressant projekt på många sätt. Att samarbeta med kommunerna kring den lokala historien har varit väldigt givande”, säger Daniel Sahlén som är projektledare för appen Upptäck historien.

Sverigefinnarna utgör den största nationella minoriteten i Sverige och dagen syftar till att synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet. Sverigefinska berättelser har tagits fram i samarbete med de tre kommunerna och baseras på både personliga berättelser och arkivmaterial. Den finska närvaron i Sverige har en lång historia. Finland var under många århundraden, ända fram till 1809, en del av Sverige och spåren av finskt kulturarv i Stockholms län sträcker sig tillbaka ända till medeltiden.

I guiden Sverigefinska berättelser kan du bland annat läsa om hur det var att komma till Sverige som krigsbarn under andra världskriget. Det berättas också om arbetskraftsinvandringen från Finland som ägde rum på 1960- och 1970-talet och om en stark idrottsrörelse kopplad till denna minoritetsgrupp.

–Den sverigefinska historien har hela tiden funnits här mitt i samhället, men sällan nedtecknats eller uppmärksammats. De här berättelserna är ett viktigt steg i att synliggöra den sverigefinska minoriteten och uppdatera historieskrivningen, säger Kristian Borg som är journalist och skrivit delar av berättelserna i appen.

–Jag hoppas att guiden Sverigefinska berättelser ska väcka nyfiken kring vår största nationella minoritetsgrupp. Ambitionen är att lyfta fler nationella minoriteter i kommande guider, säger museichef Annelie Kurttila.

Samtal om Sverigefinska berättelser

Den 24 februari kl 10.00 visar Stockholms läns museum en film om projektet och bakgrunden till guiden. Daniel Sahlén, projektledare, och Kristian Borg, journalist, samtalar om processen och hur man kan få fram intressant material till en guide. De medverkande kommunerna berättar om varför de tycker att guiden Sverigefinska berättelser är en viktig satsning. Vi får även se smakprov på innehåll i appen.

Samtalet visas på Stockholms läns museums Facebook-konto.

Länk till evenemanget: https://fb.me/e/1y7xcjlky

Ladda upp appen Upptäck historien: Google Play eller App Store