Örebro läns museum juni 2021

Nu öppnar Örebro läns museum upp igen!
Den 12 juni öppnas utställningarna på Örebro slott på nytt, och där och då invigs också den nya utställningen ”Boom i bergslagen”. Samma dag öppnas Siggebohyttans bergsmansgård och Arbetarmuseet Gråbo för säsongen. 

Utställningen Boom i bergslagen – invigning på Örebro slott den 12 juni
För länge sedan startade en fantastisk utveckling i Bergslagen. Här fanns malmen i berget, skogen till ved och kol och vattnet som kunde tämjas och driva vattenhjul och bälgar i hyttan. Allt det som behövdes för att tillverka järn i större skala. Kunskap och tekniska innovationer spreds, hyttor och gruvor anlades och en ny social grupp, bergsmännen, fick makt och privilegier. Järnet fraktades på vattenvägar och vintervägar ner till slättlandets städer för vidare transport över sjöar och hav till kontinenten. Järnet blev Sveriges viktigaste exportprodukt. Den stora efterfrågan på järn under medeltiden startade en veritabel Boom i Bergslagen!
I utställningen berättar vi om järnframställningen, innovationerna, expansionen och begäret efter järn. I utställningen finns en modell över järnbrukarland som besökaren själv kan hantera föra att få maskineriet att fungera.
Läs mer om utställningen här

Siggebohyttans bergsmansgård – årets program
Museets egen bergsmansgård mellan Lindesberg och Nora i hjärtat av bergslagen är öppen dagligen under sommaren.  Som vanligt arrangeras olika evenemang under säsongen och särskilt satsar vi på aktiviteter för barn och familjer, till exempel slöjdworkshops som passar alla åldrar, samt arkeologiskola. Museet uppmärksammar även att konstnären Karl Axel Pehrson skulle ha fyllt 100 år och en miniutställning visas på logen. Kopplat till jubileet sker både konst-workshops för olika åldrar samt visningar. 
För den som vill få bakgrunden till den storslagna bergsmansgårdens rikedom och lära sig mer om bergsbrukets tid finns vandringleden som går upp till det gamla gruvområdet i skogen. Här finns många spår från kolning, bearbetning och brytning av järn och längs stigen finns skyltar och information för att man ska kunna upptäcka lämningarna. Nytt för i år är en digital guide som ger spännande historia under vandringen med sägner om gruvfrun, skogsrået och fördjupade berättelser om gruvarbetarnas hårda slit. 
En ny programaktivitet för i år är en utomhus-guidning med byggnadsantikvarie Charlott Torgén. Hon kommer att gå runt och visa och berätta om bergsmansgårdens byggnader och hur man kan avläsa deras spännande historia. 
Här hittar du all info om sommarens programaktiviteter på Siggebohyttan

Hyttbyggartid – utomhusutställningar runt om Noraskogs bergslag
I samverkan med flera aktörer runt om i bergslagen visas en ”miniutställning” på olika platser under sommaren. Innehållet ger perspektiv till den historia man kan uppleva på de olika platserna. Dels handlar det om källorna till bergslagens historia – hur vet vi vad vi vet? Det handlar också om ”boomen”, expansionen i Noraskogs bergslag under medeltiden, som kopplar på det som visas i utställningen på Örebro slott. Men de olika texterna tar också upp hotet mot bergslagens historia, hur spåren av den på olika sätt riskerar att utplånas. Det kommer att finnas en digital guide som hjälper till att hitta de olika platser där miniutställningen visas. De platser som hittills är utvalda är Gamla Pershyttan, Siggebohyttan, Järlekvarnsdammen och Greksåsars hyttbleck. 

Arbetarmuseet Gråbo
På arbetarmuseet Gråbo i Karlskoga är det öppet lördagar och söndagar under årets sommarsäsong. I utställningsrummet på bottenvåningen visas utställningen Karlskoga moderna – om rekordårens arkitektur och bebyggelseutveckling i Karlskoga. 

1 kvm lin
På både Arbetarmuseet Gråbo och Siggebohyttan odlas lin i år inom projektet 1 kvm lin. På Siggebohyttan finns projektet med i programmet genom att hemslöjdskonsulent Lina Jatko under sommaren föreläser om ”Det högst nyttiga linet”.  
Länk till mer information om hela projektet. 

ÖPPET I SOMMAR
Örebro läns museum på Örebro slott

12 juni – 29 augusti: Dagligen 10-17. Midsommarafton stängt. Från och med september öppet lördag-söndag.

Siggebohyttans bergsmansgård
12 juni – 15 augusti: Dagligen 11-17.

Arbetarmuseet Gråbo
12 juni – 15 augusti: Lördag & söndag 11-17.

Ämnen

Regioner