Ljuskonst och opera – en hyllning till skogen på Sörmlands museum

Är den biologiska mångfalden snart ett minne blott? Hur förändas vår natur efter exploatering av skogen? Om detta handlar en utställning och en opera som snart visas på Sörmlands museum.

Utställning: Skogen i åminnelse

På en satellitbild av Sverige syns ljuset från ett antal upplysta städer medan resten av landets yta är mörk. Men vad skulle hända om vi bytte plats på ljus och mörker? Om vi för ett tag flyttade en del av storstadens ljus till den plats där det är som mörkast? Utställningen ”Skogen i åminnelse” belyser ett utdöende landskap som i snabb takt ersätts av hyggen och skogsplantager där den biologiska mångfalden är ett minne blott. Suggestiva ljusinstallationer riktar ljuset mot skogen – eller snarare den plats där den en gång funnits. Här kan du som besökare utforska ett förflutet skogslandskap fullt av berättelser och minnesbilder från människor som fortfarande minns gammelskogar rika på svampar, djur och växter.

Anna Berglind är skulptör med lång erfarenhet av gestaltning i offentlig miljö, utställningar och performativa verk. Ljus och varseblivning är centralt i hennes konstnärskap. Hon arbetar med både fysiska och digitala material, med ljusmodellering, skulptur, video, foto och interaktiva verk i nära samverkan med tonsättare, ljus- och ljudtekniker samt interaktionsforskare. Ett konstnärskap som rör sig i spänningsfältet mellan ljus och mörker, minne och glömska. Under åren har hon genom sitt arbete öppnat upp för nya publika möten även utanför traditionella konstarenor med hjälp av situationsspecifika verk i bergrum under Stockholm, en kanal i Göteborg, ett undanskymt gathörn i Linköping och en gränd i Stockholm. Genom en serie tillfälliga verk på vattendrag, i skogar och på hyggen riktar hon nu ljuset mot omlandet och de rumsliga hierarkier som råder mellan stad och landsbygd. Anna Berglind är även lektor på Linköpings universitet.

I utställningen ingår specialskriven musik av Rikard Lindell, docent i datavetenskap på Mälardalens högskola och kompositör av elektroakustisk musik.

Utställningen har delvis finansierats av Konstnärsnämnden.

Skogen i åminnelse visas 21-29 augusti.