Invigning muralmålning i Fristad av Valeria Montti Colque

Det är mycket som ska firas i år, dels 100 år av demokrati, kvinnlig och allmän rösträtt och att Borås Stad fyller 400 år!

Med anledning av detta har Borås Konstmuseum, som ansvarig för stadens offentliga konst, valt att bjuda in fyra kvinnliga konstnärer att utföra muralmålningar på fyra orter runtom Borås Stad.

De utvalda konstnärerna är Valeria Montti Colque, Saadia Hussain, Stina Folkebrant och Shora Dehnavi, som med sina olika uttryck ska berika och ge nya perspektiv på de berörda platserna Fristad, Dalsjöfors, Sandared och Viskafors.

Nu startar Borås Konstmuseum hösten med invigning av den första muralen!
Konstnär är Valeria Montti Colque som nu målar för fullt i Fristad. Invigningen blir starten av Fristads 400 års-firande som pågår där i dagarna tre. Resterande muraler invigs sedan varje följande helg.

Datum: Fredag 20 aug 

Tid: Kl 17.30

Plats: Stora vägen 29, Fristad