Glaskonstnären Frida Fjellman vinner uppdrag för Ersta nya sjukhus

Konstnären Frida Fjellman har vunnit uppdraget att utsmycka en av innergårdarna till Ersta nya sjukhus på Södermalm i Stockholm. Hennes bidrag var ett av flera i en skisstävling som utlystes av Ersta diakoni under hösten 2020. 

Skissen, med arbetsnamnet ”I balans”, är en drygt 13 meter hög skulptur, utformad som en pelare av prismatiska former i olika material som skiftar i färg och uttryck. Konstverket kommer att kunna ses både inifrån sjukhusets inglasade entréhall, från fönstren på olika våningsplan samt från sidoentrén på Erstagatan. Både det nya sjukhuset och konstverket beräknas stå klara i september 2023.

– Ett sjukhusbesök kan vara förenat med både oro och osäkerhet. Konsten kan bidra till trygghet, glädje och vara hoppingivande. Frida Fjellmans konstverk svarar upp mot det och utstrålar både kraft och lekfullhet och använder gårdsrummet på ett bra sätt säger Stefan Nilsson direktor på Ersta diakoni.

Mångsidighet och lekfullhet vinnande koncept
I uppdragsbeskrivningen har konstnären ombetts beakta Ersta diakonis värdegrund om att ”Se hela människan” och ta fasta på värdeorden tillit, hopp och professionalitet.

Frida Fjellman beskriver själv sitt bidrag som en metafor för människan och livet:

”Min grundidé är att jag ser skulpturen som en livspelare. Oväntad och oförutsägbar, precis som livet självt. Varje del är unik och tillsammans skapar de olika delarna en mäktig uppenbarelse. Som balanserar upp sig själv, strävar uppåt och utstrålar styrka och livskraft.”

De olika tävlingsbidragen visades också för patienter på Ersta sjukhus, vars reaktioner och preferenser togs med i den samlade bedömningen. I Erstas konst- och gestaltningsråds motivering till Frida Fjellmans vinnande bidrag lyfts bland annat skulpturens mångsidighet som en styrka:

”Konstverket utstrålar lekfullhet och glädje samt utnyttjar gårdsrummet till fullo. Gårdens glaspartier blir likt ett tittskåp där konstverket kan ses från flera våningsplan. Det har motsvarat våra önskemål om att kunna upplevas från många håll, höjder och avstånd. Skulpturen blir en igenkänningspunkt som stärker besökarens orientering i huset. Det kan avleda från oro, utan att vara banalt, och är inte heller provocerande eller utmanande på ett sätt som patienter i svåra livskriser kanske inte orkar med.”

För mer information kontakta:
Lina Lindkvist, kommunikationsansvarig projekt Ersta nya sjukhus
lina.lindkvist@erstadiakoni.se
, 08-714 65 49

Om konstnären Frida Fjellman
Frida Fjellman kommer från Mariestad och är utbildad vid Konstfack och Pilchuck i Washington. Hon arbetar sedan 2000 i sin egen studio i Stockholm, främst med utställningar, offentliga och privata uppdrag. Frida Fjellman finns representerad på många olika museer och konstinstitutioner och har bland annat ställt ut på Art Bassel i Miami och Basel samt kontinuerligt i New York. Läs mer: http://fridafjellman.com/

Om Ersta nya sjukhus
Stockholm växer och behovet av specialiserad vård och vårdplatser ökar. För att kunna bedriva högkvalitativ vård, forskning och utbildning även i framtiden byggs nu nya lokaler för Ersta sjukhus på Erstaklippan på Södermalm i Stockholm. Det nya sjukhuset, som byggs framför nuvarande Ersta sjukhus, kommer bli 8 våningar högt med huvudentré från Folkungagatan. Det blir ett modernt sjukhus, skapat för långsiktig och hållbar hälso- och sjukvård. En attraktiv och tillgänglig miljö för både patienter, besökare och medarbetare. Ersta nya sjukhus ägs av Ersta diakoni, en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Läs mer: https://www.erstadiakoni.se/om-ersta/ersta-nya-sjukhus-2023/