Dubbelinvigning i Lund

Lördagen den 18 februari blir det dubbelinvigning på Kulturen i Lund av Metropolis – Lund och medeltiden som har uppdaterats och samtidigt invigs vandringsutställningen 

Mästarprovet – En rustning blir till, som är producerad av rustningsmakare Albert Collins tillsammans med Livrustkammaren.

I Metropolis – Lund och medeltiden visas en rik skatt av föremål som Kulturens arkeologer har grävt fram i Lund under mer än 130 år. De berättar om en tid då staden Lund, som då tillhörde Danmark, blev ett viktigt kyrkligt centrum med en ärkebiskop – en metropolit – som hade makt över den nordiska kyrkoprovinsen. Till staden sökte sig många yrkesgrupper.

I Mästarprovet – En rustning blir till visas en rekonstruktion av en 1500-talsrustning, tillverkad i nutid av rustningsmakare Albert Collins. Du får se den färdiga rustningen, rekonstruktioner av underplaggen och verktyg som har använts. Du kan prova hur det är att hålla i en hjullåspistol med en rustningshandske, och i bilder och filmer får du ta del av tillverkningen som har skett med traditionella metoder, med rekonstruerade 1500-talsverktyg. 

Utställningar: 
Metropolis – Lund och medeltiden, uppdaterad och omarbetad. Invigs 18 februari och visas tillsvidare.

Mästarprovet – En rustning blir till, vandringsutställning producerad av rustningsmakare Albert Collins tillsammans med Livrustkammaren. Uställningsperiod 18 februari–5 november 2023.

Plats: 
Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen 6 i Lund

www.kulturen.com