Svensk Form har genomfört en studie under rubriken Design som utvecklingskraft för samhällets hållbara utveckling. Resultatet visar på den stora potential som design och designprocesser har inom en mängd olika samhällssektorer.

Studiens analys och slutsatser visar att design är ett strategiskt område för att förbättra människors liv, företagens konkurrenskraft, det offentligas förmåga att leverera rätt tjänster till medborgarna och inte minst, att utveckla verktyg och processer för att minska klimatpåverkan. Studien har tagits fram genom en sammanställning och analys av ett stort antal intervjuer med personer både inom och utanför designbranschen, enkäter till lärosäten på högskolenivå, rundabordssamtal och studier av relevanta texter.
–Jag är övertygad om att studien kan bli ett användbart kunskapsdokument för vår beställare Kulturdepartementet men även för andra departement och intressenter som kan ha nytta av ökad kunskap och förståelse för vad design är och kan göra, både inom och vid sidan av politiken för gestaltad livsmiljö, säger Mats Widbom, vd på Svensk Form.
– Den här studien kommer att öka kunskapen om design hos departement och myndigheter, såväl som vår omvärld i stort, säger Jonas Olsson, vd på SVID som varit delaktig i studien. Nu är det dags för Sverige att också ta position i att använda design som utvecklingskraft för samhällets hållbara utveckling, precis som våra nordiska grannländer med framgång har gjort under en längre tid.

Förbättringspotential

Studien argumenterar för att den kunskap om design som utvecklas på utbildningsinstitutionerna bör tas tillvara i ökad omfattning för att främja samhällets hållbara utveckling. Den lyfter också fram att Sverige har mycket att lära av våra nordiska grannländer i tolkningen av vad design är och kan göra, samt att kunskapen om designområdets olika perspektiv behöver utvecklas vid myndigheter med uppdrag för gestaltad livsmiljöpolitiken.

Studien innehåller diskussioner om vad design är och kan bidra till inom privat och offentlig sektor och beskriver hur både praktiserande designer och designhögskolor förhåller sig till hållbarhetsfrågorna. Den går även igenom den nationella designpolitikens ursprung och utveckling fram till idag och ger en utblick i hur designorganisationerna i de nordiska grannländerna arbetar idag. Efter avslutande reflektioner och slutsatser följer en serie goda exempel på design som utvecklingskraft inom både näringsliv och offentlig sektor.

spot_img

Läs mer

Göteborgsoperan sänder Till glädjen

I väntan på att GöteborgsOperan åter kan öppna för publik ges operakonserten ”Till glädjen”. Konserten kan ses från lördagen den 29 augusti och två...

CATS

West End uppsättningen av CATS kommer till Sverige. Andrew Lloyd Webber's succémusikal spelas på Scandinavium i Göteborg, Avicii Arena i Stockholm och Malmö Arena....

Jonathan Johansson turné till våren

Under våren 2022 släpper Johansson sitt sjunde album ”Om vi får leva” som följs av en turné med sittande publik som startar den 29...

På spåret spårar ur

Ingvar Oldsberg nere på knäna med blodet sprutande från ett jack i huvudet. En Fredrik Lindström som inte vet i vilken kanal programmet sänds...

Cellostjärna livestreamar i Gävle Konserthus

MOZART Serenad nr 9 (Posthornserenad)och TJAJKOVSKIJ Rokokovariationer livestramas av cellostjärnan Pablo Ferrández torsdag 17 september kl 19.00 i Gevaliasalen i Gävle Konsterhus med Gävle Symfoniorkester. Chefdirigent...

Marit Bergman till Vara Konserthus i november

Poplegendaren Marit Bergman kommer till Vara Konserthus den 13 november. Det blir en liten och intim konsert där nyskriven musik blandas med äldre låtar...

Nya tider för Konstepidemin

Galleri Konstepidemin presenterar säsongens tre första konstnärer och höstens utställningsprogram! Efter inställda utställningar och corona-anpassning av verksamheten öppnar nu Galleri Konstepidemin igen. - Det har...

Mörk dramakomedi på Örebro Teater

22 januari är det premiär för Marius von Mayenburgs nyskrivna psykologiska dramakomedi, Ex på Örebro Teater. Svart humor ligger mellan raderna och blixtrar till i...