Årets Nobelpris tolkas i poetiska gestaltningar av modestudenter vid Beckmans Designhögskola

För att uppmärksamma och hedra årets Nobelpristagare och deras upptäckter har modestudenter vid Beckmans Designhögskola skapat fria tolkningar av Nobelprisen 2021. De presenteras i utställningen Nobel Creations på Nobelprismuseet från den 4 december.

–Att skapa kreationer utifrån Nobelprisen är både en designövning och en reflektion kring vad kreativitet och forskning kan innebära. I årets gestaltningar har studenterna arbetat konstnärligt och poetiskt. Överflöd har skalats bort för att låta budskapen kopplade till priserna lysa igenom, såsom skyddandet av yttrandefrihet, bekämpandet av klimatförändringar och flyktingens öden, berättar Martin Bergström, modedesigner och kursansvarig lektor på Beckmans.

Skört paraply symbol för människans skydd från naturkatastrofer

Strategier för hur vi kan förstå och bekämpa klimatförändringar har Nobelpristagarna i fysik arbetat med under många år och prisas nu för sina upptäckter. Modestudenterna Emma Carling och Tim Bunwassana har i sin tur fått i uppgift att tolka årets pris.

–Vi ville skydda människan från naturkatastrofer under ett paraply i en atmosfär av tyg som symboliserar ozonlagret. Under paraplyet finns en öppning där klänningen, som brukade vara jämnt rosa, blivit vattenskadad av naturkatastrofer. Hur länge kommer det sköra paraplyet hålla innan det slits i stycken och vattnet regnar ner på människan? berättar de om kreationen som de skapat av överblivna gardiner färgade med svart ris.

Om Nobel Creations

I det 10-årsjubilerande projektet Nobel Creations från Beckmans Designhögskola skapar studenter i årskurs 1 vid Modeprogrammet fria tolkningar av Nobelprisen i fysik, kemi, medicin, litteratur och fred samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Kreationerna utforskar det som förenar Nobelpristagare, konstnärer och kreatörer: kreativitet – modet att tänka i nya banor, att våga ifrågasätta etablerade teorier och innovativa kombinationer av insikter från olika fält.

–Det känns fantastiskt att vi återigen kan ställa ut de tolkningar som modestudenterna på Beckmans Designhögskola gör. Kreationerna är ett spännande sätt för våra besökare att reflektera kring de upptäckter och verk som belönats med Nobelpriset i år, säger Erika Lanner chef för Nobelprismuseet.

Medverkande studenter & tolkningar 2021

Jens Nilsson & Rasmus Georgiadis – Nobelpriset i medicin
Emma Carling & Tim Bunwassana – Nobelpriset i fysik
Ingrid Norling & Paul Shutrick – Nobelpriset i kemi
Pierre Westerholm & Hampus Ekman – Nobelpriset i litteratur
Miranda Berg & Edina Petonjic – Nobels fredspris
Albin Vikström & Sofia Ericsson – Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne