SKH anordnar tävling om att gestalta ny byggnad i Slakthusområdet

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) anordnar tillsammans med Atrium Ljungberg och Stockholms stad en inbjuden projekttävling om att gestalta en ny byggnad för SKH. Tävlingen sker i samarbete med Sveriges arkitekter.

Bakgrunden till projekttävlingen är högskolans planer på att samlokalisera verksamheten i en ny byggnad i Slakthusområdet i Stockholm. SKH har därför nyligen tecknat ett samarbetsavtal med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. Samarbetsavtalet är villkorat av ett beslut om markanvisning samt planstart för en detaljplan, som Stockholms stad väntas fatta under våren.

Projekttävling i två stegTävlingen genomförs som en inbjuden projekttävling i två steg. Efter prekvalificeringsprocessen bjuds fem till sju deltagare in att delta. I juni startar deltävling ett. Det första steget är fokuserat på stadsbyggnad och övergripande programfrågor. Bland bidragen från den första deltävlingen väljer sedan juryn ut två till tre, som går vidare till tävlingens andra steg.

Stockholms konstnärliga högskola är den upphandlande myndigheten för projekttävlingen och har för avsikt att teckna avtal med vinnande arkitekter om fortsatt uppdrag. Tävlingens syfte är att genom en bred genomlysning få fram förslag till en ny byggnad för SKH.

Robust, innovativ och dynamisk
Tävlingsuppgiften består i att gestalta en ny byggnad för SKH i Slakthusområdet i Stockholm där hänsyn tas till områdets skala, karaktär, historiskt djup och målbilden om ett levande stadsliv. Tävlingsområdet ligger i i gränslandet mellan Slakthusområdets labyrintiska, variationsrika struktur och det storskaliga Globenområdet med Tele2 Arena som närmaste granne.

– Stockholms konstnärliga högskola i Slakthusområdet ska bli en robust, innovativ och dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö. Byggnadens uttryck ska signalera öppenhet och den ska vara en konstnärlig, gränsöverskridande mötesplats, säger Paula Crabtree, rektor för SKH.

Jury avgör
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury som består av medlemmar från SKH, Atrium Ljungberg och Stockholms stad samt två ledamöter utsedda av Sveriges arkitekter. Juryns beslut tillkännages i februari 2022.