Området runt Teleborgs slott lyfts som besöksmål

Teleborgs slott är en av Växjö kommuns största turistattraktioner med potential att bli än attraktivare som besöksmål. Nuarbetar Videum under året med att lyfta och utveckla slottsmiljön.

-När vi i projektgruppen samlades var vi överens om att med de medel vi fått satsa på att lyfta området som helhet. Från att mest handla om Teleborgs slott till en utveckling av vad vi kallar Teleborgs slottsområde med alla byggnader, den planterade parken och den mer vilda naturen i områdets ytterkanter, berättar Videums fastighetschef Cissi Carlsson.Klart våren 2022:Fler och nya platser medbord och sittplatser för vila eller fikai slottsområdets ytterkanter, tex vid grindstugorna och på åsen ovanför den stora bilparkeringen. Enladdstolpemed två platser har installerats utanför slottet där ävencykelparkeringenhar förbättrats.Klart sommaren 2022:Rakt nedanför slottet iordningställs fler sittplatser ochsäsongsplanteringar med samma tema som Växjösstadsparker. Fontänen rustas upp och får en modern sittbänk. I denna planering har Videum tagit hjälp av trädgårdsdesigner Johanna Erlandsson.Klart hösten 2022:Ny skyltning av enpromenadslingarunt hela slottsområdet med intressanta historiska platser utmärkta.

Föregående artikelRené Magritte
Nästa artikelMåns Zelmerlöw Unmasked