SLU Artdatabankens naturvårdspris 2021 går till Mats Rosenberg för hans livsverk att omvandla ett av människan förstört och sargat landskap till ett biologiskt myllrande område, numera Oset och Rynningevikens naturreservat. Arbetet har lett till innovationer i naturvårdsteknik som också har påverkat naturvårdsarbete både nationellt och internationellt.

– Att tilldelas SLU Artdatabankens naturvårdspris känns väldigt glädjande och jag hoppas att vi i Örebro kan vara en inspiration för andra. För många av oss som jobbar praktiskt med naturvård är SLU Artdatabanken själva kunskapsnavet vars information vi försöker förvalta på bästa sätt. Det finns mycket kvar att göra men bara genom att synliggöra dessa frågor har vi kommit en bit på vägen. Och det fantastiska med mångfaldsarbetet är att så många kan vara med och hjälpa till, stora och små markägare, myndigheter, kommuner, företag, föreningar, församlingar och alla med en liten trädgårdstäppa. Alla behövs, säger Mats Rosenberg, pensionerad kommunekolog.

Mats Rosenberg livsverk handlar till stor del om att han omvandlat Örebros baksida med militärt övningsområde, soptippar, förorenad mark och en gammal oljehamn till stadens finrum med rika naturmiljöer och en plats för stadens invånare att möta naturen och hämta kraft ur den. Arbetet som pågått 20 till 25 år har lett till innovationer i naturvårdsteknik vad gäller återskapande av naturmiljöer och transplantation av levande ytskikt. Ett exempel är återanvändning av skogs- och ängsjord från olika exploateringsprojekt för att skapa ny natur i sargade områden och täckning av deponier.

Förutom att arbeta med de tätortsnära områdena kring Örebro har Mats även drivit igenom storskaliga restaureringar i Kvismaren, ett av Sveriges viktigaste fågelområden, samt arbetat med fågelsjön Tysslingen.

– Att årets naturvårdspris går till Mats Rosenberg känns väldigt roligt. Han har med kunskap och engagemang skapat ett mycket intressant område för både häckande fåglar, grodor, blommor, betande djur och människor. Örebro kommun har med Mats hjälp lyckats förvandla skräpområden till värdefull natur, säger Mark Marissink, chef SLU Artdatabanken.

Mats kompetens inom våtmarksrestaureringar har länge varit efterfrågad nationellt och han genom att dela med sig av sina lärdomar har han bidragit till genomförandet av många naturvårdsprojekt runtom i hela Sverige.

Prisutdelningen skedde vid Naturens hus, mitt i mellan Oset och Rynningevikens naturreservat utanför Örebro, i samband med biologiska mångfaldens dag 22 maj.

På grund av det rådande läget i samhället följdes rekommendationerna om att begränsa sociala sammankomster och årets tillkännagivande skedde därför utan publik.

Motivering:
Mats Rosenberg har genom sitt livsverk drivit fram utvecklingen av praktiska åtgärder för landskapsrestaurering. Mats har i sitt arbete lyckats med den svåra konsten att hjälpa naturen ta tillbaka av människan sargade och förstörda landskap. Han står bakom tekniker för bland annat återskapande av naturmiljöer, transplantation av ytskikt och täckning av deponier. Det tätortsnära naturreservatet Oset och Rynningeviken har han omvandlat från Örebros baksida till framsida. Hans arbete har inspirerat många till att se att allt är möjligt, bara man vågar.

spot_img

Läs mer

Örebro läns museum november 2020

Här kommer en sammanfattning av vad som är på gång på Örebro läns museum i november! Två arrangemang i Karlskoga, på Arbetarmuseet GråboDen 14 november...

Vår på Folkteatern

Folkteatern går under jorden och inleder säsongen fredag den 14 januari med hemlighetsfulla Underground, någonstans i källaren, för blott två personer åt gången. Underground 14-29 januariNågonting...

René Magritte

Nordiska Akvarellmuseet visar en unik separatutställning med den belgiska surrealisten René Magritte. Genom teckningar och gouacher får vi följa hur konstnären närmade sig välbekanta...

Scenkonst Västernorrland bjuder på ”kulturkalender” från hela länet

24 luckor fyllda med dans, film, musik och teater. Det erbjuder Scenkonst Västernorrland tillsammans med aktörer från det fria kulturlivet.-Vi vill lysa upp i...

Harry Styles till Sverige  

Multiplatinasäljande artisten Harry Styles kommer till Sverige och spelar på Tele2 Arena onsdag den 29 juni 2022. Med sig som special guest har han...

Magnus Betnér med ny Diagnos

Ingen annan svensk komiker har varit i närheten av lika produktiv som Magnus Betnér och på lördag släpper han sin trettonde standupspecial och faktiskt...
Engsheden2020

Designer Pär Engsheden tilldelas Habits Hederspris

Pär Engsheden är en av Sveriges främsta modedesigners. Han är också programansvarig för Mode vid Beckmans. Genom åren har han fått ta emot ett...

Göteborgsoperan har nypremiär på Tosca

Efter över sju månaders avbrott är det äntligen dags för operaföreställningar med publik på Göteborgsoperan! Först ut blir nypremiären den 8 november av Puccinis...