Digitopia sätter fokus på framtidens ödesfrågor

Nu tas första spadtaget för Digitopia – en ny utställning om artificiell intelligens, digitalisering och robotisering som öppnar på Arbetets museum i slutet av 2021. Men det är inte tekniken i sig som står i centrum, utan snarare hur den påverkar livet för oss människor. ”Detta är vår generations stora fråga”, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör.

Digitopia ska bli en mötesplats för framtidens stora frågor om hur ny teknik förändrar vår nutid och morgondag. Utställningen fokuserar på den nya teknikens konsekvenser för mänskligt liv mer än på tekniken i sig, och tar avstamp i fyra teman – arbetevardagslivvård och övervakning.

– AI och digitalisering förändrar vardagsliv och arbetsliv i grunden. Detta är vår generations stora fråga. Digitopia ska ge besökarna diskussionskompetens så att vi som medborgare och medarbetare kan delta i en demokratisk dialog som gynnar människor före teknikbolag, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör på Arbetets museum.

På jakt efter besökarnas berättelser

Under hösten har museet träffat fokusgrupper för att fånga upp frågor, inspel och idéer till utställningen. Nu bjuder museet även in allmänheten att skicka in sina berättelser om ny teknik.

Hur har ny teknik påverkat ditt liv? Skicka in din berättelse på www.arbetetsmuseum.se/lamna-din-berattelse eller maila den till arkivet@arbetetsmuseum.se. Berättelsen får vara max 1500 tecken inklusive blanksteg. Märk mailet med ”Ny teknik” i ämnesraden. Berättelsen anonymiseras och hela eller delar av texten kan komma att visas i den kommande utställningen.