Kerstin Ekman

Kerstin Ekman är en av de fjorton författare som nomineras till Nordiska rådets litteraturpris 2022 för sin roman Löpa varg. Priset är på 300 000 danska kronor och delas ut den 1 november 2022 i Helsingfors.

Juryns motivering lyder: Med Löpa varg visar Ekman att hon behärskar sitt instrument fullt ut. Varje formulering vittnar om författarens absoluta språkliga gehör. Sparsmakat men precist gestaltar Ekman en människa som trevande får syn på sig själv, den han blivit och den han kanske kunde varit – samtidigt som hennes gestaltning av ett enskilt människoöde öppnar för flera och mer allmängiltiga läsningar i flera skikt. Bara genom titeln, Löpa varg‚ som betyder att bli ett med djuret och anta vargskepnad‚ låter hon läsaren reflektera kring hur gränsen mellan människa och djur är arbiträr och rörlig.

www.albertbonniereforlag.se

Föregående artikelErnst Billgren
Nästa artikelStortorget