GIRON SÁMI TEÁHTERGiron Sámi Teáhter är i ständig rörelse. Med två till tre egna teaterproduktioner per år, olika projekt och samarbeten med andra teatrar och aktörer finns mycket att berätta. Och allting görs med utgångspunkt i den samiska kulturen. Nu återupptas äntligen repetitionerna av det episka dramat Ædnan inför höstens föreställningar i samarbete med Riksteatern.Ædnan är en berättelse om tre generationers kvinnor och deras levnadsöden från tidigt 1900-tal till vår tid. Det är en berättelse om rätten till land som förvägrats. Om gruvor och reglerade älvar som beskär deras liv. Om ett språk som ger sig av från människorna. Det är en berättelse om dem som söker sig till rötterna. Och dem som söker sig till svenskheten. Skärva för skärva, generation för generation, växer det känslomässiga landskapet fram i detta storslagna drama. Det rika persongalleriet skildras på scen av sex skådespelare. Den blir en föreställning för alla sinnen, där språket, koreografin och musiken förstärker upplevelsen. Föreställningen bygger på Linnea Axelssons framgångsrika bok med samma namn.


Hur ser förberedelserna ut under rådande omständigheter?

– Vi följer faktiskt den ursprungliga planen, vilket såklart är glädjande. Repetitionerna inleddes 11 maj i Riksteaterns lokaler i Stockholm, och nu har hela ensemblen samlats i Kiruna för det fortsatta arbetet. Premiär blir den 4 september på Orionteatern i Stockholm, berättar Åsa Simma, teaterchef på Sami Teáhter.

– Det är ju speciella omständigheter som råder i dessa dagar, men vi hoppas och tror att det kommer att gå att genomföra planerna för hösten. Naturligtvis förhåller vi oss till och respekterar myndigheternas rekommendationer, vilket till exempel innebär att vi under repetitionerna är noga med att skådespelarna håller lämpligt avstånd till varandra även på scenen.


MÅNGA UTMANINGAR

– Vi är ju ett turnerande teatersällskap precis som Riksteatern, och har alltså inte en fast scen. Det gör oss på ett sätt mer flexibla, men samtidigt innebär det stora utmaningar. Vi måste till exempel bygga upp scen och dekor för varje enskild föreställning, och eftersom vi i dagsläget inte får ha en publik som överstiger 50 personer så är det såklart mycket som är annorlunda jämfört med ett normalår.

– Ædnan är dessutom en föreställning som inte går att spela utomhus, vilket annars hade kunnat vara ett spännande alternativ. Men tyvärr fungerar det inte på grund av tekniska omständigheter kring ljussättning och annat


Föreställningen bygger ju på Linnea Axelssons epos om samer, där beskrivningen av tvångsförflyttningarna är en smärtsam del.

– Så är det verkligen. En stor grupp samiska familjer blev tvingade att lämna sina marker i norra Norrbotten och flytta söderut i landet. Vid ungefär samma tid pågick det som kalllas ’trail of tears’ i USA, där indianstammar tvångsförflyttades på liknande sätt. Förflyttningarna handlade i båda fallen om att man ville få bort ursprungsbefolkningen för att kunna göra anspråk på marken. I Sverige var det vatten, skog och gruvor man ville komma åt.


DÅTID OCH FRAMTID

– Under arbetet med Ædnan har vi haft stor hjälp av samtal med samer som har många berättelser kring detta. Det är berättelser som har gått i arv genom generationer, och för oss har det varit oerhört värdefullt. Det är viktigt – inte minst för kommande generationer – att den här delen av Sveriges historia inte glöms bort.

– Det som händer är en del av det som har varit. Det tankesättet är väldigt starkt inom den samiska kulturen, avslutar Åsa Simma.


Text: Tony Manieri

Foto: Hans-Ola Utsi

Adress: Box 374

116 31 Stockholm


Telefon: +46 70 717 30 50


Epost: info@magasingruppen.se

© 2020 Magasingruppen