AIR LEAP SATSAR PÅ GOTLANDNäringen på Gotland är idag mycket ansträngd och avsaknaden av normala flygförbindelser gör situationen än mer problematisk. Air Leap anser att det är viktigt att upprätthålla nödvändig infrastruktur till Gotland och tror på framtiden genom att starta linjerna Visby– Arlanda samt Visby–Bromma redan den 25 maj.Visby - Bromma kommer till en början att trafikeras med en tur & retur, morgon och lunch, måndag till fredag. Flygplanstypen kommer till en början att vara en Saab 340 med plats för 33 passagerare. När efterfrågan ökar och reserestriktionerna normaliseras kommer man att öka antalet turer och flygstolar genom att sätta in ATR 72 med kapacitet på upp till 72 passagerare.

– Vi är mycket glada över att Air Leap nu startar trafik till såväl Arlanda som Bromma. Det möjliggör resor över dagen och säkerställer att nödvändiga resor till och från Gotland kan göras på ett effektivt sätt. Gotland är i behov av snabba transporter även i dessa tider och nu finns fler alternativ att välja bland säger, Gunnar Jonasson, VD Visby Airport.


GOTLAND I FOKUS

Visby flygplats hade omkring 450 000 resande till Stockholm per år innan Coronapandemin drabbade Sverige. Och nu gör Air Leap alltså slag i saken och öppnar linjen. Sverigemagasinet får ett samtal med Emelie Ahlin, Marknadschef Air Leap.

– Visby har historiskt sett alltid haft en stark koppling till Stockholm. Näringen på Gotland är redan nu hårt drabbad vilket gör att vi med linjerna till Arlanda och Bromma kommer kunna erbjuda ett både snabbt och mer kostnadseffekt resande, säger Emelie Ahlin, Marknadschef Air Leap.

– Det är en tuff utmaning vi står inför, men vi ser ljust på framtiden. En av våra styrkor är att vi är en liten organisation, vilket gör att vi kan agera snabbt och effektivt även i en extraordinär situation som den vi befinner oss i nu. Dessutom har vi en stark ägare som tror på företaget och är beredd att satsa de resurser som krävs för att genomföra etaberingen.


Du har ju själv rötterna på Gotland, så det måste kännas extra speciellt med den här satsningen.

– Det stämmer, jag är född och uppvuxen på ön. Gotland är ju en fantastisk och mycket populär destination både för turism och affärsresande, och eftersom både jag flera andra nyckelpersoner i företaget har kopplingar till ön så ligger det såklart oss extra varmt om hjärtat.

– Bor man på Gotland, så är man ju lite isolerad även i normalläget, och i dessa tider är det många mäniskor, företag och organisationer som är beroende av att infrastrukturen verkligen fungerar. Vi vet att det här initiativet tas emot med öppna armar – både på Gotland, men även från andra håll i landet. Det ger såklart en väldigt positiv känsla hos alla oss som är involverade i etableringen av de nya linjerna.

– Vi ser långsiktigt på den här satsningen. I dagsläget är det begränsad efterfrågan på flygningar, och det är endast nödvändiga resor som får göras. Men vi är övertygade om att det kommer att vända och då är vi redo att leverera i takt med att behovet ökar.


TVÅ ANDRA LINJER ÖPPNAR SNART

– Den 16 juni startar vi dessutom två linjer från Kalmar och Ronneby till Stockholm för att ytterligare minska avstånden mellan människor i vårt avlånga land.

– Allt sammantaget känns det fantastiskt att kunna erbjuda nya lösningar för resenärer under dessa dystra tider – något som vi vet är både efterlängtat och i många fall nödvändigt, avslutar Emelie Ahlin.


Text: Tony Manieri

Foto: Air Leap

Adress: Box 374

116 31 Stockholm


Telefon: +46 70 717 30 50


Epost: info@magasingruppen.se

© 2020 Magasingruppen