Sigtuna Kultur med kvalitet

Att Sigtuna har en litteraturfestival är ganska naturligt. I kommunen finns 170 kända runstenar och bara i Sigtuna stad kan man se och läsa ett 20-tal stenar med skrifter som är 1000 år gamla! Vid Mariakyrkan låg ett konvent, där munkarna lärde ut skrivkonst på 1200-talet. En lång och gedigen historia med det skrivna ordet i fokus, med andra ord. Målet med litteraturfestivalen är precis som sedan starten år 2011, att locka till läsglädje hos en bred publik med Sigtuna stad som arena för spännande möten och samtal, säger Anna Lakmaker, vd Destination Sigtuna.

Sigtunas runinskrifter är de äldsta originaltexter vi har på svenska. De äldsta runstenarna vi känner till är från 300-talet, de flesta är från vikingatid och medeltid. Runornas uppbyggnad talar om att de konstruerades för att ristas i trä och i Sigtuna finns fynd med runinskrifter på ben, horn, metall och trä. Troligen användes skriftspråket flitigt. Många revbensbitar med hela eller delar av runalfabetet har hittats i Sigtunas svarta jord. Kanske är det rester av någons önskan att lära sig att skriva, någon som övat sig på att skriva futharken genom att rista det om och om igen på något överblivet ben.

LÄNGTAN EFTER ATT FÅ SKRIVA
Sigtunastiftelsen, som är basen för litteraturfestivalen, har också en lång och dramatisk historia sedan invigningen 1917. Det var här Sven Stolpe inledde sin kärlekshistoria med Karin Lagerkrantz, något som Alex Schulman beskriver i sin bästsäljande roman Bränn alla mina brev. Det var också här Schulman satt och skrev stora delar av romanen, och stiftelsen är en lika populär som eftertraktad arbetsplats för litteraturstipendiater som någonsin förr.

CELEBERT FESTIVALBESÖK
Totalt medverkar ett tjugotal författare på Sigtuna Litteraturfestival. Årets upplaga presenterar spännande samtal och uppläsningar med bland andra Jan Guillou, den norska kriminaldrottningen Anne Holt, Emma Hamberg, Linda Skugge och Maja Hagerman.
– Sigtuna Litteraturfestival är årets kulturella höjdpunkt i vår destination och ett viktigt evenemang som bidrar till att sätta Sigtuna på kartan, berättar Anna Lakmaker.
– Vi har alltid varit ett skrivande folk här i Sigtuna, och det är något som började väldigt tidigt. Eftersom vi har flest runstenar i landet, så kan man med fog säga att vi alltid har varit bra på att kommunicera med vår omvärld.
– Programmet för Litteraturfestivalen sätts av oss tillsammans med Natur & Kultur och Piratförlaget, som hjälper oss att kontakta författare som har en stor och bred läsekrets. Vi jobbar tillsammans med Sigtunastiftelsen, som ju har ett fantastiskt bibliotek och litterärt arkiv, och en lång historia inom svensk litteratur.
Kommer man att märka av festivalen i hela Sigtuna?
– Det gör man absolut. Vi använder oss av bland annat Stadshotellet och vår biograf Gröna Ladan. Förutom den nya scenen vid S:t Pers ruin, är programpunkterna förlagda till Sigtunastiftelsen, S:t Pers skola, kyrkans församlingshem Munken och Stora Brännbo. Det sistnämnda är mycket populärt bland såväl besökare som medverkande och i år är bland annat både författarloungen och VIP-loungen förlagda till hotellet.
– S:t Pers ruin är en fascinerande plats, en av våra tre kvarvarande kyrkoruiner i Sigtuna. Ruinen har renoverats under de senaste tre åren, och det här blir första gången den används för ett publikt evenemang. I ruinen kommer det dessutom att presenteras en ljusinstallation av konstnären Anna Berglind. Hennes verk Minnandet och glömskans geografi, är en konstnärlig gestaltning som bygger på hennes mammas upplevelser av att som 15-åring komma med de Vita Bussarna till Sigtuna, efter att ha överlevt förintelsen.

STANNA ÖVER NATTEN
– Ända sedan starten år 2011 har Sigtuna Litteraturfestival stått för hög kvalité. 2018 uppdaterades formatet och festivalen fokuserades till en dag med ett luftigt program som gav gott om utrymme att njuta av Sigtunas unika atmosfär mellan de intressanta programpunkterna.
– Vi behåller det lyckade formatet från 2018 och fortsätter arbetet med att vidareutveckla Sigtuna Litteraturfestival som ett öppet och inkluderande evenemang med låga trösklar som passar många olika typer av läsare och där alla känner sig välkomna.
– Sigtuna erbjuder även en mängd andra intressanta upplevelser under epitetet kultur med kvalitet, förutom litteraturfestivalen. Med andra ord är det lika bra att boka en hotellnatt för att inte riskera att gå miste om något av allt det som Sigtuna har att erbjuda, avslutar Anna Lakmaker.


Text: Tony Manieri
Foto: Destination Sigtuna

Om annonser